КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДИТИНИ ДО 1 КЛАСУ НА 2024/2025 Н.Р.?

КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДИТИНИ ДО 1 КЛАСУ НА 2024/2025 Н.Р.?

Перехід до електронної реєстрації в заклади загальної середньої освіти на сайті https://school.isuo.org/

Прийом документів для вступу дитини в перший клас розпочинається з 08 квітня 2024 року.

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2024/2025 н.р.?

Дата закінчення прийому закладами загальної середньої освіти документів для вступу до 1 класу —31 травня.

Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?

Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) особисто до 31 травня.

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?

Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:

- заяву про зарахування;

- копію свідоцтва про народження дитини та оригінал;

- оригінал медичної довідки заформою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

- «Карту профілактичних щеплень» за формою № 063/о;

- у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Хто має право першочергового зарахування до 1 класу?

Першочергово до 1 класу зараховуються діти:

- місце проживання яких, чи одного з батьків, на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально;

- які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

-які є дітьми працівників цього закладу освіти.

Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (Постанова КМ№ 806 від 19.09.2018).Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

Кiлькiсть переглядiв: 46