/Files/images/2020- навчання.jpg

Уведений воєнний стан в Україні з 24 лютого 2022 року унеможливлює очне навчання здобувачів освіти, тому дистанційне навчання стало єдиною доступною формою в системі освіти.

Дистанційне навчання – одна із форм навчання, яка виникла й удосконалювалася разом із розвитком інтернет-технологій, і на сьогодні має чіткі характерні ознаки, принципи і певні методичні напрацювання.

Дистанційне навчання, самостійна робота учнів здійснюється завдяки використанню всіх технічних та інформаційних засобів: електронної пошти, засобів онлайн зв’язку.

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності учнів, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу.

Шановні батьки, просимо прослідкувати, щоб учні виконували отримані завдання.

На цій сторінці ви зможете дізнатися, які завдання маєте виконати , та як буде забезпечено зворотній зв’язок з вчителями.

Усі питання щодо завдань вирішуйте індивідуально зі своїми вчителями через е-пошту або інші засоби зв'язку.

Кiлькiсть переглядiв: 2286