/Files/images/a3.jpg

Пріоритетні напрями роботи школи:

- продовження впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;

- впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти;

- подальша реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- активізація роботи методичних об’єднань;

- розвиток матеріальної бази спортивної зали, кабінету хімії та фізики, кабінету інформатики, бібліотеки;

- підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних за­ходах школи та району;

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожно­го вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу;

- вивчення і творче впровадження в практику навчання і вихован­ня учнів педагогічних інновацій вчителів району, міста, області, України;

- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

- вдосконалення методичного, наукового, організаційного аспектів уроку, підвищення рівня якості знань учнів з базових дисциплін;

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН; робота зі здібними та обдарованими дітьми;

- активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, гро­мадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;

- виховання в учнів прихильності до здорового способу життя, створення умов для збереження і покращення фізичного і психічного здоров’я учнів;

- врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;

- глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі I-III ступенів, адаптації учнів у школі;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи;

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медично­го обслуговування учнів у школі;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

бібліотека

Ми хочемо: щоб школа стала острівцем людяності і гуманізму, творчості і пошуку, щоб наші випускники пам`ятали: якщо хочеш стати щасливим, то сповідуй золоте правило – розум в голові, чесність у серці, здоров’я у тілі.
Кредо школи
- забезпечити якісне засвоєння учнями базового рівня освіти;
- виховувати людей, здатних вести здоровий спосіб життя, бути оптимістами, цінувати традиції народу України і примножувати їх.

Кiлькiсть переглядiв: 289