/Files/images/2023- НМТ.jpg

Цей рік буде вже третім роком, коли Україна через повномасштабне вторгнення росії не зможе провести повноцінне зовнішнє незалежне оцінювання для вступу на бакалаврські програми. З огляду на це до відповідних законодавчих актів буде внесено зміни, а також видано спеціальний Закон України, який визначить порядок проведення оцінювання вступників.

В умовах війни НМТ — це найбільш оптимальний варіант проведення вступних іспитів задля забезпечення рівних умов для всіх вступників, незалежно від місця їхнього перебування.

/Files/images/2024- НМТ пред.jpg

У межах НМТ кожен учасник буде виконувати завдання із 4-х навчальних предметів, три з яких є обов’язковими (українська мова, математика та історія України),а один — на вибір із переліку(українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика, географія).

Предмет за вибором вступник зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ.

Новацією 2024 року є розширення переліку обов’язкових предметів НМТ історією України. Це, безперечно, важливий державницький крок, адже глибоке розуміння історії свого народу, засноване на здатності критично аналізувати історичні події, установлювати причинно-наслідкові зв’язки й визначати тенденції й закономірності, є запорукою стійкості до історичних маніпуляцій і фейків, основою для формування національної свідомості та самоідентифікації.

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного й додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2024 року та схеми нарахування балів за виконання їх завдань.

Структура тесту НМТ з української мови

Усього в блоці НМТ з української мови буде 30 завдань,

з-поміж яких:

25 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

У цьому блоці не буде завдань, які передбачають надання письмової відповіді (власне висловлення).

Структура тесту НМТ з математики

Усього в блоці НМТ з математики буде 22 завдання,

з-поміж яких:

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів;

3 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 «логічні пари»);

4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

У блоці НМТ з математики не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Структура тесту НМТ з історії України

Усього в блоці НМТ з історії України буде 30 завдань,

з-поміж яких:

20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»);

3 завдання на встановлення послідовності ( потрібно правильно вказати послідовність запропонованих подій);

3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Тест міститиме завдання про історичний період «Друга половина XVI ст. – початок XXI ст.

Структура тесту НМТ з іноземної мови

Усього в блоці НМТ з англійської, німецької, французької та іспанської мови буде 32 завдання,

з-поміж яких:

5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

11 завдань на встановлення відповідності;

16 завдань на заповнення пропусків у тексті.

Тест не міститиме завдань з аудіювання та завдань для надання письмової розгорнутої відповіді.

Структура тесту НМТ з української літератури

Усього в блоці НМТ з української літератури буде 30 завдань,

з-поміж яких:

25 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

Структура тесту НМТ з географії

Усього в блоці НМТ з географії буде 30 завдань,

з-поміж яких:

20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

6 завдань з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів;

4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Структура тесту НМТ з біології

Усього в блоці НМТ з біології буде 30 завдань,

з-поміж яких:

24 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»);

2 завдання з вибором 3 відповідей із 3 груп запропонованих варіантів.

Структура тесту НМТ з хімії

Усього в блоці НМТ з хімії буде 30 завдань,

з-поміж яких:

22 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

2 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 «логічні пари»);

6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Структура тесту НМТ з фізики

Усього в блоці НМТ з фізики буде 20 завдань,

з-поміж яких:

12 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

2 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»);

6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Докладніше про зміст, структуру кожного предмета НМТ й оцінювання з нього читайте у відповідних розділах:

- УКРАЇНСЬКА МОВА;

- МАТЕМАТИКА;

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ;

- БІОЛОГІЯ;

- ІНОЗЕМНІ МОВИ;

- ФІЗИКА.

Більше інформації за посиланням.

Кiлькiсть переглядiв: 163