ПОРАДИ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

Класний керівник - це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями, їх батьками, відповідає за організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи у класі, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

Класний керівник — перша та найголовніша людина, яка опікується класом. До класного керівника завжди можна звернутися за допомогою чи порадою. Важка розмова про двійку чи прогул також спершу буде відбуватись із класним керівником. Вінможе бути добрим або злим, суворим чи поблажливим, веселим і сумним. Недарма колишні учні найкраще запам’ятовують суворих, але справедливих керівників.

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

1 Учитель має бути особистістю привабливаю для дітей.

2 Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний та відвертий.

3 Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.

4 Учитель має бути веселим , жартівливим.

5 Учитель має раціонально використовувати свій час.

6 Учитель має бути доброзичливим.

7 Учитель має постійно вдосконалюватися, розширювати свій кругозір.

8 Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням"

9 Учитель повинен реалізовуватиііндивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.

10 Класний керівник має створити учнівський колектив у якому панують доброзичливі стосунки.

11 Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.

12 Учителеві слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.

13 Учителеві необхідно виховувати в дітей самодисципліну.

ПАМ'ЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКОВІ

Неможна:

1.Постійно критикувати дитину, бо вона незлюбить вас та інших людей.

2.Часто насміхатись над дитиною, бо вона стане замкнутою.

3.Постійно дорікати дитині, бо в неї з'явиться почуття безпідставної провини.

4.Постійно сварити дитину, бо вона стане агресивною.

5.Лаятися, вживати нецензурні слова, використовувати фізичне покарання.

Необхідно:

1.Підбадьорювати дитину, тоді вона буде впевненою в собі.

2.Хвалити дитину, тоді вона намагатиметься стати кращою.

3.Поводитись з дитиною чесно і справедливо, і вона намагатиметься бути справедливою.

4.Створювати умови, щоб дитина почувала себе у безпеці, тоді вона

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

• з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

• бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;

• організація чергування по класу;

• індивідуальна робота з учнями;

• контроль зовнішнього вигляду учнів;

• організація харчування.

Щотижня:

• проведення годин класного керівника;

• перевірка щоденників;

• проведения заходів у класі за планом роботи;

• робота з активом класу, організащя діяльності органів учнівського самоврядування;

• контроль за виконанням доручень;

• організація прибирання закріпленої територіі пришкільної ділянки;

• робота з батьками;

• робота з вчителями, що працюють у класі;

• зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою) за довідками про хвороби учнів.

Щомісяця:

• проведения класних зборів;

• проведения бесід з безпеки життедіяльності;

• організація чергування класу по школі;

• відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

• консультації у шкільного психолога;

•тестування та анкетування учнів з метою вивчення іх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу;

• контроль за станом підручників;

• зустріч з батьківським активом;

•відвідування учнів удома.

Один раз на семестр:

• оформления класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;• заповнення табелів успішності та вручения їх учням;• проведения батьківських зборів;• участь у роботі семінару, методичного об'еднання класних керівників;• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;• складання плану роботи на канікули

Один раз на рік:

• аналіз плану виховної роботи за попередній та складання на наступний навчальний рік;

• проведення відкритого виховного заходу;

• оформления особових справ учнів;

• статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);

• робота з підручниками (видавання, перевірка, здавання);

• написання характеристик (за необхідністю);

• страхування дітей від нещасних випадків.

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування, тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.8. Щоденник роботи з "важкими учнями".

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведения інструктажів.

11. Журнал обліку занять з учнями, які навчаються вдома (якщо такі учні є).

Кiлькiсть переглядiв: 99