Цивільний захист населення (ЦЗН)-

система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підлеглих їм сил і засобів, підприємств, установ і організаційне залежно від форм власності, добровільних рятувальних формувань з метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій.

Відповідно до законодавства громадяни України мають право на захист свого життя й здоров'я від наслідків аварій, пожеж, стихійних лих та на вимогу від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрацій підприємств, установ й організацій незалежно від форм власності й господарювання гарантій по забезпеченню його реалізації. Держава як гарант цього права здійснює захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного й військового характеру.

Мета цивільногозахисту

Цивільний захист здійснюється з метою:

— реалізації державної політики, спрямованої на гарантування безпеки та захисту населення та територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період;

— подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі наслідків надзвичайних ситуацій на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України.

Принципи цивільного захисту

Цивільний захист здійснюється на принципах:

— добровільності при залученні людей до вжиття заходів у сфері цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я;

— комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;

— створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків;

— територіальності та функціонування єдиної системи цивільного захисту;

— мінімізації заподіяння шкоди довкіллю;

— гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту відповідно до законодавства.

Завдання цивільного захисту

Основними завданнями цивільного захисту є:

— збір та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;
— прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій;
— здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;
— розробка і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту;
— розробка і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;
— створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям;
— розроблення і виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям;
— оперативне повідомлення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне та достовірне інформування про обставини, що склалися, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків;
— організація захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим;
— проведення невідкладних робіті з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення;
— забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;
— надання з використанням сил цивільного захисту оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;
— навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;
— міжнародна співпраця у сфері цивільного захисту.

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА (Цивільний захист) ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Кiлькiсть переглядiв: 158