/Files/images/img_home_02.jpg

Нормативна база

Методичні рекомендації МОН щодо особливостей організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Методичні рекомендації МОНУ "Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році"

Постанова КМУ від 15.09.2021 № 957 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти

Що таке інклюзивне навчання? Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та освітньому процесі».

Метою інклюзивного навчання є покращання освітнього середовища, в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними.«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

/Files/images/Image00001-640x360.jpg

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивне навчання :

Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.Основа інклюзивного навчанняВсі учні:Можуть навчатися різними методами і в різний період часу.Мають індивідуальні здібності й особливості.Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.Пізнають скрізь.Хто такі діти з особливими потребами? Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення.

Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.Що таке інвалідність?«Інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, яке базується на життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення будь якої країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або тимчасовою.Люди з інвалідністю та їхні сім’ї мають такі ж самі права на соціальну і економічну участь в житті суспільства.Соціальне і фізичне середовище повинні бути модифіковані задля рівної участі всіх.Політика і практична діяльність повинні відображати цінності рівності і правовий підхід.

З прийняттям Конвенції ООН про права людей з інвалідністю було визнано єдиний підхід до трактування цього поняття: «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. Інвалідність – поняття яке еволюціонує». Конвенція прописує динамічний підхід, що дозволяє певні адаптації із збігом певного проміжку часу та в різних соціально — економічних обставинах.Наше бачення інклюзивного навчанняІнклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету.Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня.

В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчалися разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі.Переваги інклюзивного навчання.Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання. Воно дозволяє їм:Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти.Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.Залучати батьків в процес навчання і життя школи.Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.Створювати дружні стосунки з іншими дітьмиПозитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.Спільні дії в просуванні інклюзивного навчання.

Приймати всіх дітей до загальноосвітніх шкіл та шкільного життя.Надавати всебічну допомогу учням з особливими потребами, їх одноліткам та вчителям в разі потреби.Дивитися на кожного учня з огляду на те, що він може, а не на те, що він не може.Створювати навчальні цілі згідно індивідуальних можливостей кожної дитини беручи до уваги, що діти можуть мати різні навчальні цілі, але навчатися разом в класі.Переобладнати школи і класи з тим, щоб вони зосереджували увагу на потенціалі кожної дитини.Сприяти сильному лідерству в особі директора школи і адміністраціїСприяти підготовці вчителів, які ознайомлені з різними методами викладання.Формувати команду — директорів шкіл, вчителів, батьків, учнів та інший персонал, що працюють разом у визначенні найефективніших шляхів надання якісної освіти в інклюзивному середовищі.Підтримувати виважене ставлення до батьків, особливо до мрій батьків та цілей щодо майбутнього їхніх дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 969