Методична рада школи

Робота педагогічного колективу над провідною науково-методичною проблемою області: «Розвиток професійних компетентностей педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості»

Проблема міста: «Підвищення якості освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів»

Проблема району: «Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в умовах модернізації освітнього простору»

Проблема школи: «Модернізація освітнього процесу за рахунок упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня»

Діяльність методичної ради

Робота методичної ради школи спрямована на поліпшення науково-теоретичної, методичної підготовки вчителів, їхнього загально - культурного рівня.

Основні функції методичної ради школи:

І – Організаційно-педагогічна.

ІІ – Інструктивно-методична.

ІІІ – Пошуково-дослідницька.

ІV– Вивчення, узагальнення і поширення ефективного передового педагогічного досвіду.

/Files/images/методична рада.png

План засідань методичної ради школи

Мета:

• сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

• створити колектив однодумців, які працювали б над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

• керувати методичною, науковою, інноваційною діяльністю;

• розглядати плани, програми, проекти всіх методичних об’єднань;

• організувати самоосвітню роботу педагогів, самовдосконалення й самореалізацію їхньої особистості;

• організувати цілеспрямовану роботу з молодими спеціалістами.

Засідання 1.

Інструктивно-методичне

№ з/п Зміст Термін Доповідач
1 Аналіз роботи методичної ради за минулий рік. Затвердження плану роботи методичної ради школи на 2019/2020 н. р. серпень Директор
2 Про організацію роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Заступник директора з НВР
3 Про створення системи роботи педагогічного колективу над ІІІ етапом методичною проблеми «Модернізація освітнього процесу за рахунок упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня». Керівники ШМО
4 Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів, забезпечення навчальними програмами, підручниками. Про хід та особливості впровадження нових Державних стандартів. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Заступник директора з НВР
5 Про погодження планів роботи шкільних методичних об’єднань на 2019/2020 н. р.
6 Організація роботи «Школи молодого вчителя».
7 Організація роботи методичного кабінету школи.
8 Вироблення рекомендацій до педагогічної ради. Круглий стіл «Національна стратегія розвитку освіти України як орієнтир у визначення пріоритетного завдання школи (аналіз діяльності педагогічного колективу у 2018/2019навчальному році і завдання на 2019/2020 навчальний рік)». Заступник директора з НВР Члени МР

Засідання 2.

№ з/п Зміст Термін Доповідач
1 Про підготовку до атестації вчителів, які претен-дуватимуть на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії та педагогічних звань у 2019/2020 навчальному році вересень Директор
2 Підвищення кваліфікації педагогів на курсах та спецкурсах КВНЗ «ХАНО» в 2019/2020 навчальному році. Заступник директора з НВР
3 Обговорення і затвердження графіка проведення предметних тижнів на 2019/2020 н. р.
4 Про підготовку до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.
5 Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності. Члени МР

Засідання 3.

Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності

Форма проведення: круглий стіл.

№ з/п Зміст Дата Доповідач
1 Про виконання рішень попередніх засідань. жовтень Заступник директора з НВР
2 Про шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності. Керівники ШМО
Про участь педагогічних працівників у професійних конкурсах, у виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій у 2019/2020 н. р. Схвалення матеріалів ефективного педагогічного досвіду для участі у виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій. Заступник директора з НВР Члени МР
3 Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2019/2020 н. р. Заступник директора з НВР
4 Про затвердження списків учнів для участі у II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Заступник директора з НВР
5 Про участь учнів школи у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів МАН. Заступник директора з НВР
6 Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку. Заступник директора з НВР
7 Про підготовку та проведення педагогічної ради «Методологія, зміст, форми та методи організації роботи батьківських зборів, батьківського всеобучу, батьківського комітету.» Заступник директора з НВР, члени МР

Засідання 4.

Форма проведення: ринок методичних ідей.

№ з/п Зміст Дата Доповідач
1 Про виконання рішень попередніх засідань. січень Заступник директора з НВР
2 Про результативність методичної роботи за І семестр 2019/2020 н. р. Директор
3 Про підвищення якості знань на основі впровадження на уроці традиційних та інноваційних методик. Керівники ШМО
4 Про аналіз навчальних досягнень учнів та результати перевірки навчальних програм за І семестр. Заступник директора з НВР
5 Аналіз результативності участі учнів у II етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Заступник директора з НВР
6 Про коригування планів роботи з обдарованими учнями й учнями, що мають низьку мотивацію до навчання. Керівник ШМО
7 Про самоосвіту в системі формування професійної компетентності педагогів. Хід атестації педагогічних працівників. Заступник директора з НВР, члени МР
8 Про підготовку та проведення педагогічної ради «Спадкоємність у навчанні та вихованні п`ятикласників.» (круглий стіл). Заступник директора з НВР

Засідання 5

Форма проведення: проблемний стіл.

№ з/п Зміст Дата Доповідач
1 Про виконання рішень попередніх засідань. березень Заступник директора з НВР
2 Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовку учнів до державної підсумкової атестації - 2020. Заступник директора з НВР
3 Про підготовку до участі випускників у ДПА. Погодження матеріалів практичної частини державної підсумкової атестації. Заступник директора з НВР
4 Про підсумки участі в конкурсі-захисті науково-дослідних робіт Малої академії наук України у 2019/2020 н. р. Заступник директора з НВР
5 Про роботу над проектом плану роботи школи на 2020/2021 н. р. Директор
6 Творчі звіти вчителів, що атестуються: «Сучасні педагогічні технології – основа удосконалення освітнього процесу». Вчителі, що атестуються
7 Упровадження ефективного педагогічного досвіду в освітній процес. Керівники ШМО
8 Підготовка матеріалів до педагогічної ради «Педагогічне портфоліо творчого учителя» (презентація роботи в між атестаційний період учителів, що атестуються у 2019/2020 н.р.). Заступник директора з НВР, керівники ШМО

Засідання 6.

Форма проведення: круглий стіл.

№ з/п Зміст Дата Доповідач
1 Про виконання рішень попередніх засідань. травень Заступник директора з НВР
2 Аналіз роботи методичної ради.
Про підсумки курсової перепідготовки вчителів.
3 Звіт шкільних методичних об’єднань щодо реалізації планів роботи й роботи над методичною темою школи (інформація відповідальних за методичні об’єднання). Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік. Керівники ШМО
4 Про підсумки ДПА в 4-х класах. Заступник директора з НВР
5 Підготовка матеріалів до педагогічної ради «Професіональна компетентність і компетенції сучасного вчителя.» «Закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації. Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 1-4, 5-8,10-х класів». Заступник директора з НВР, члени МР
6 Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи школи в 2020/2021 навчальному році. Заступник директора з НВР, члени МР
Кiлькiсть переглядiв: 3566