Діяльність шкільних методичних об’єднань, творчих груп

Методичні об’єднання є домінуючою колективною формою методичної роботи, їх діяльність спрямована на забезпечення педагогів сучасною інформацією, новинками освітньої галузі.

/Files/images/роза.jpg

Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників

I. Загальні положення:

1. Методичне об’єднання (ШМО) вчителів-предметників є структурним підрозділом науково-методичної роботи в школі.

2. ШМО створюється за наявністю не менше 3 учителів, які викладають один або споріднені предмети (гуманітарний, естетичний, природничий профіль).

3. Керівництво роботою ШМО здійснює голова, який обирається з числа найбільше досвідчених учителів і затверджується наказом директора школи.

4. Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР.

5. Уся робота ШМО здійснюється на основі педагогічного аналізу річного плану роботи школи, відповідно до освітньої програми розвитку школи, нормативними документами Міністерства освіти та науки України, наказів та розпоряджень керівних органів.

II. Основні завдання:

1. Підвищення науково-педагогічного та загальнокультурного рівня вчителів, їх психолого-педагогічної майстерності.

2. Формування у педагогів готовності до творчості, самоосвіти та саморозвитку.

3. Системний характер всієї діяльності з підвищення професійної майстерності на основі діагностичного підходу.

4. Підвищення активності педагогів у створенні методичних розробок, дидактичних матеріалів, методичних рекомендацій.

5. Зниження педагогічних труднощів.

6. Організація систематичного курсового підвищення кваліфікації вчителів, вивчення нових навчальних програм, підручників, посібників.

7. Запровадження в практику роботи школи рекомендацій науки, сучасних інформаційних технологій.

8. Поглиблене оволодіння інструктивно-методичними та нормативно-правовими документами органів освіти.

III. Зміст та основні напрямки діяльності:

1. Подає пропозиції з організації та змісту атестації учителів.

2. Подає пропозиції до адміністрації школи з організації навчально-виховного процесу, орієнтовані на поліпшення навченості учнів.

3. Проводить моніторинг вивчення та виконання програм, рівня засвоєння їх учнями відповідно до вимог Державних стандартів.

4. Керує роботою завідувачів кабінетів, спрямовує її на оснащення навчально-виховного процесу.

5. Організовує роботу методичних семінарів, керує роботою молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів.

IV. Режим роботи:

1. Має бути не менше 4 засідань.

2. На засіданнях розглядаються організаційні питання та питання, спрямовані на підвищення професійної кваліфікації вчителів.

3. Засідання мають характер практичної спрямованості, науковості, конкретності, оптимального поєднання різних форм і методів роботи.

V. Критерії роботи ШМО:

1. Результативність.

2. Збільшення задоволеності вчителів процесом та результатами власної праці.

3. Створення творчої атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату.

4. Висока інформаційна насиченість змісту роботи.

5. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасній меті і змісту методичної роботи.

VI. ШМО має право:

1. Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу.

2. Ставити питання по заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

3. Готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.

4. Звертатись за консультаціями з проблем роботи ШМО до заступників директора з НВР.

1. Методичне об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін


2. Методичне об'єднання вчителів філології


3. Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін


5. Методичне об'єднання вчителів природничих дисциплін


6. Методичне об'єднання вчителів початкових класів


7. Методичне об'єднання вчителів оздоровчо-трудових та художньо-естетичних дисциплін

/Files/images/лента.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 112