ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

школа 2

Щоденно:
• з'ясування причин відсутності учінв на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;
• бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;
• організація чергування по класу;
• індивідуальна робота з учнями;
• контроль зовнішнього вигляду учнів;
• організація харчування.

школа4Щотижня:
• проведення годин класного керівника;
• перевірка щоденників;
• проведения заходів у класі за планом роботи;
• робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;
• контроль за виконанням доручень;
• організація прибирання закріпленої територіі пришкільної ділянки;
• робота з батьками;
• робота з вчителями, що працюють у класі;
• зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою) за довідками про хвороби учнів.

школа5Щомісяця:
• проведения класних зборів;
• проведения бесід з безпеки життедіяльності;
• організація чергування класу по школі;
• відвідування уроків вчителів-предметників у своему класі;
• консультації у шкільного психолога;
тестування та анкетування учнів з метою вивчення інших індивідуальних особливостей та анализу розвитку учнівського колективу;
• контроль за станом підручників;
• зустріч з батьківським активом;
відвідування учнів удома.

школа6Один раз на семестр:
• оформления класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;
• заповнення табелів успішності та вручения їх учням;
• проведения батьківських зборів;
• участь у роботі семінару, методичного об'еднання класних керівників;
• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;
• складання плану роботи на канікули

школа7Один раз на рік:

• аналіз плану виховної роботи за попередній та складання на наступний навчальний р!к;
• проведения відкритого виховного заходу;
• оформления особових справ учнів;
• статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);
• робота з підручниками (видавання, перевірка, здавання);
• написання характеристик (за необхіності);
• страхування дітей від нещасних випадків.

школа8

Оріентовний перелік документації, яку веде класний керівник:
1. Класний журнал.
2. Особові справи учнів.
3. Табелі успішності.
4. План виховної роботи.
5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.
6. Розробки сценаріїв виховних заходів.
7. Щоденник психолого-педагопчних спостережень за учнями.
8. Щоденник роботи з "важкими учнями".
9. Протоколи батьківських зборів.
10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів.
11. Журнал обліку занять з учнями, які навчаються вдома (якщо такі учні є).
12. Літопис або фотоальбом класу.

Кiлькiсть переглядiв: 139