Заняття №1 «Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому»
Заняття№2 «Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні»
Заняття №3 «Основні види складнопідрядних речень»
Заняття №4 «Складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з’язувальними»
Заняття №5 «Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу»
Заняття №6 «Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня та підрядними порівняльними»
Заняття №7 «Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови»
Заняття №8 «Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими й допустовими»
Заняття №9 «Складнопідрядні речення з кількома підрядними»
Заняття №10 «Розділові знаки в складнопідрядному реченні»
Заняття №11 «Тематична контрольна робота»

Запропонований дистанційний курс з української мови для учнів 9 класу, з теми «Складнопідрядне речення» відповідає основному напрямку розвитку загальної середньої освіти, стрижнем якої є розвивальна культуро творча домінанта виховання самодостатньої особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, використання набутих знань і вмінь для творчого розв’язання проблем, критичного мислення опрацювання різноманітної інформації, прагнення змінити на краще своє життя і життя своєї держави. Заняття несуть народознавче, культурологічне, духовне, моральне та екологічне спрямування. Міжпредметні зв’язки посилюють виховний вплив на особистість, а також розвивають інтелектуальні здібності та світосприйняття дев’ятикласників.

Сподіваємося, що курс допоможе Вам опанувати цю тему, розширити свої знання з української мови та покращити практичні навички.

Заняття складаються з викладу теоретичного матеріалу, усних вправ і завдань та підсумку.

Кожен етап закінчується висновком, який треба запам’ятати, він знадобиться тобі на наступних заняттях.

Намагайтеся самостійно читати і засвоювати теоретичний матеріал, виконувати практичні завдання і тільки потім перевіряти себе.

Після заняття ви можете переглянути презентацію до нього з метою закріплення знань та перевірити отримані знання за допомогою тестів для самоконтролю.

Глосарій – це словник термінів, які вивчаються в курсі.

Вивчіть їх!

Курс створено відповідно до державного стандарту, відповідає передбаченим навчальною програмою темам курсу української мови за 9 клас.

Кожному занятті передує цільова орієнтація на те основне нове, про що можна дізнатися, опановуючи його зміст.

Заняття містять найважливіший матеріал для повторення і узагальнення того, що відомо з попередніх класів.

У курсі використовуються певні прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Так, широко використовуються схеми, таблиці, презентації.

Юний друже! Ти продовжуєш вивчати рідну мову – могутнє знаряддя людської думки.

Сподіваємося, цей курс стане тобі у нагоді. Допоможе підготуватися до тематичних контрольних робіт і зовнішнього незалежного оцінювання з рідної мови. Виконуючи подані завдання, ти матимеш змогу перевірити, наскільки володієш законами мови, мовними багатствами. А головне - чи вмієш застосовувати набуті знання. Адже усім відомо, що краще людина володіє мовою, то точніше вона мислить, тим глибше розвиває свої розумові здібності й повніше самовиражається. Словесність – початок усіх наук. Вона - джерело, звідки починається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається могутньою рікою.

Тож плідної праці тобі , успіхів!

Кiлькiсть переглядiв: 41