Стан рівня управління формуванням здоров’язберігальним освітнім середовищем здійснювався на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44 Харківської міської ради Харківської області, яка функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 44 Харківської міської ради Харківської області є комунальним закладом. Управління та фінансування здійснюється Управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. У своїй діяльності заклад керується Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу закладу освіти.

Освітній процес відбувався в одну зміну.

На початок 2017/2018 навчального року в закладі відкрито 18 класів, з них 1-4-х класів – 10 класів, 5-9-х класів – 8 класів, 10-11-х класів - 2 класи.

Навчальний заклад забезпечений кадрами на 100%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Педагогічний колектив ХЗОШ № 44 – стабільний високопрофесійний колектив, що забезпечує високу ефективність навчально-виховного процесу.

Всього вчителів: 30 осіб.

- Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» – 9 осіб (30%)

- Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» – 10 осіб (33%)

- Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» – 5 особи (17%)

- Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 6 особи (20%)

- Педагогічне звання «старший учитель» – 5 осіб (17%).

Станом на 05.09.2017 кількість учнів становила 460 осіб. Середня наповнюваність по школі складала 26,1.

Хлопці – 210 (46%)

Дівчата – 250 (54%)

Групи з фізичної культури:

Основна група – 383 осіб – (83,4%)

Підготовча група – 47 осіб – (10,1%)

Спеціальна група – 27 особи –(5,9 %)

Звільнені за станом здоров’я - 3 особи (0,6%)

На даний час у школі навчається 6 дітей – інвалідів, серед яких 2 учня навчається за індивідуальною формою, 4 – дитини відвідують заняття разом з класними колективами.

Медичний контроль за станом здоров’я учнів школи здійснює лікар Нагорний О.В. та медична сестра Колесник О.В. від Харківської дитячої клінічної лікарні №1.

Кiлькiсть переглядiв: 237