Рекомендації щодо роботи з дистанційним курсом

Курс: Ти людина і маєш права.

Клас: 9.

Кількість занять: 8.

Кількість тестів для самоконтролю: 4.

Кількість контрольних тестів: 1.

Кількість презентацій: 4.

/Files/images/права2017.gif

Зміст:

Заняття №1: «Життя за правилами».

Заняття №2 : «Право».

Заняття №3 : «Норми права».

Заняття №4 : « Конституційні права і свободи людини і громадянина».

Заняття №5 «Громадянство України»

Заняття №6 : «Право на освіту»

Заняття №7 : «Підсумкове оцінювання».

Запропонований дистанційний курс з правознавства для учнів 9 класу, з теми «Ти людина і маєш права» відповідає основному напрямку розвитку загальної середньої освіти, стрижнем якої є розвивальна культуро творча домінанта виховання самодостатньої особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, використання набутих знань і вмінь для творчого розв’язання проблем , критичного мислення опрацювання різноманітної інформації, прагнення змінити на краще своє життя і життя своєї держави.

Сподіваємося, що курс допоможе Вам опанувати цю тему, розширити свої знання з правознавства та покращити практичні навички. Заняття складаються з викладу теоретичного матеріалу, планів складання характеристик, усних вправ і завдань та підсумку. Кожен етап закінчується висновком, який треба запам’ятати, він знадобиться тобі на наступних заняттях. Намагайтеся самостійно читати і засвоювати теоретичний матеріал, виконувати практичні завдання і тільки потім перевіряти себе.

Після заняття ви можете переглянути презентацію до нього з метою закріплення знань та перевірити отримані знання за допомогою тестів для самоконтролю.

Глосарій – це словник термінів, які вивчаються в курсі.

Вивчіть їх!

Курс створено відповідно до державного стандарту, відповідає передбаченим навчальною програмою темам курсу правознавство 9 клас. Кожному занятті передує цільова орієнтація на те основне нове, про що можна дізнатися, опановуючи його зміст.

Заняття містять найважливіший матеріал для повторення і узагальнення того, що відомо з попередніх класів. У курсі використовуються певні прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Так, широко використовуються схеми, таблиці, презентації.

Бажаємо успіхів!

Кiлькiсть переглядiв: 212