Анотація дистанційного курсу

«Ти людина і маєш права»

Курс створено відповідно до державної навчальної програми з правознавства, відповідає передбаченим програмою темам курсу правознавства 9 класу. Курс містить 8 занять, словник термінів (глосарій), рекомендації щодо роботи, 5 тести (4 для здійснення самоконтролю та 1 контрольний), 4 презентацій. Структура одного заняття дистанційного курсу включає обов’язкові складові передбачені наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 04.01.2013 №5. Кожному заняттю передує цільова орієнтація на те основне нове, про що можна дізнатися, опановуючи його зміст. В основному тексті подано теоретичні відомості, розглядаються сфери їх застосування. Курс містить довідковий матеріал, який спрямований на формування основних понять курсу, а також на вироблення відповідних способів роботи з законодавчим матеріалом. Особливу увагу приділено темам, викладання або засвоєння яких є найбільш складним. Технологія опрацювання завдань курсу залишається майже незмінною, а оновлені статистичні матеріали дозволяють демонструвати учням оперативну інформацію, яка є надзвичайно важливою в курсі правознавства. Заняття містять найважливіший матеріал для повторення і узагальнення того, що відомо з попередніх класів. У курсі використовуються певні прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Так, широко використовуються схеми, таблиці, презентації, тестування.

Актуальність матеріалу, викладеного у роботі, обумовлена негайними потребами викладачів у ознайомленні із способами застосування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній практиці для підвищення якості навчання в сучасному інформаційному суспільстві.

Кiлькiсть переглядiв: 61