/Files/images/2023- СЕРТИФІКАЦІЯ.jpg

Сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, зокрема з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

Як відбуватиметься сертифікація вчителів

У 2023 році порядок сертифікації визначено «Положенням про сертифікацію педагогічних працівників».

Реєстрація для проходження сертифікації триватиме з 30 січня до 13 лютого 2023року.

Етапи сертифікації педагогічних працівників

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

1. Незалежне тестування учасників сертифікації (11 березня 2023 року);

2. Самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

3. Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Оскільки сертифікація добровільна, педагогічний працівник може відмовитися від участі в ній на будь-якому етапі.

Незалежне тестування учасників сертифікації

Незалежне тестуванняучасників сертифікації організовує Український центр оцінювання якості освіти. Для успішного проходження незалежного тестування та, відповідно, допуску до участі в наступному етапі сертифікації необхідно набрати не менше 60% максимальної кількості тестових балів.

Результати незалежного тестування та інформація про допущення / недопущення учасників сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації розміщують у кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 18 календарних днів після його проведення.

Самооцінювання

Учасники сертифікації, які за результатами незалежного тестування допущені до подальшої участі у сертифікації, мають здійснити самооцінювання власної педагогічної майстерності з формування в учнів ключових компетентностей і вмінь, визначених участині першій статті 12 Закону України «Про освіту».

Для цього педагогічний працівникзаповнюєанкету самооцінюванняза формою, затвердженою Державною службою якості освіти, та надсилає на адресу, визначену Службою.

Державна служба якості освіти:

- організовує вивчення результатів самооцінювання педагогічної майстерності учасників сертифікації;

- приймає рішення щодо допущення/недопущення до наступного етапу.

Рішення про допущення/недопущення Державна служба якості освіти:

- приймає не пізніше 10 робочих днів з дня завершення строку подання результатів самооцінювання;

- надсилає протягом 3 робочих днів з моменту прийняття рішення учаснику сертифікації на адресу електронної пошти, зазначену ним під час реєстрації.

Учасник сертифікації не допускається до наступного етапу, якщо:

- не подав результати самооцінювання;

- не дотримав строки чи форму подання результатів самооцінювання;

- відмовився від подальшої участі у сертифікації.

Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації

Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації організовує Державна служба якості освіти. Для цього ДСЯО:

- здійснює організаційне забезпечення вивчення практичного досвіду учасників сертифікації;

- взаємодіє із закладами освіти, установами, організаціями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань підготовки експертів та їх залучення до вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації;

- організовує добір і підготовку експертів, забезпечує їх інформаційними та методичними матеріалами;

- формує експертні групи та закріплює їх за учасниками сертифікації.

Освітні експерти

До початку вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації Державна служба якості освіти затверджує та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті:

- загальний список експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації;

- методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації;

-форму експертного висновку та методичні рекомендації експертам щодо її заповнення.

Наказ Державної служби якості освіти про затвердження загального списку експертів є обов’язковою умовою для:

- відрядження експерта в установленому порядку для роботи у складі експертної групи;

- допуску експерта до вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації в закладі освіти.

До складу експертної групи, яка вивчає практичний досвід роботи учасника сертифікації безпосередньо в закладі освіти, входять не менше двох осіб.

До відповідної експертної групи не можуть входити експерти, які:

- проживають в одному з учасником сертифікації населеному пункті (селі, селищі, місті);

- працюють з учасником сертифікації в одному закладі освіти чи є співавторами наукової роботи.

Строк вивчення практичного досвіду учасника сертифікації визначає експертна група.

Учасник сертифікації

Учасник сертифікації за три-п’ять робочих днів отримує на адресу електронної пошти, яку зазначив у реєстраційній картці-заяві, повідомлення про строк вивчення практичного досвіду роботи.

Учасники сертифікації повинні проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом.

Учасникам сертифікації заборонено проводити репетиції навчальних занять, інакше результати оцінювання можуть бути анульовані.

Експертний висновок

За результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації експертна група заповнює форму експертного висновку, що:

- підписана всіма експертами;

- містить кількість набраних учасником сертифікації балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальну суму.

Експертний висновок може містити відмітку про наявність інформації щодо проведення учасником сертифікації репетиції (репетицій) навчального заняття (навчальних занять) та обґрунтування надання такого висновку.

Учасник сертифікації отримує копію експертного висновку відразу після його підписання експертами експертної групи.

Результати сертифікації педагогічних працівників

Державна служба якості освіти передає експертні висновки всіх учасників сертифікації до Українського центру оцінювання якості освіти. Потім УЦОЯОзабезпечує розміщення інформації в кабінетах учасників сертифікації.

Результати сертифікації визначаються на підставі кількості балів, набраної учасником сертифікації за результатами вивчення його практичного досвіду роботи.

Сертифікат видається учасникам сертифікації, які набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує кількість балів, мінімально достатню для видачі сертифіката, —пороговий бал.

Пороговий бал щороку визначає комісія, утворена Державною службою якості освіти.

Протягом 3 календарних днів з дня проведення засідання комісії його результати надходять до УЦОЯО для відображення результатів у кабінетах учасників сертифікації.

Інформація про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката розміщується в кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту встановлення комісією граничної кількості балів.

- Графічне зображення сертифіката містить:

- інформацію про номер сертифіката;

- прізвище, ім’я та по батькові педагогічного працівника, його посаду;

- номер протоколу засідання комісії;

- дату видачі та кінцевий строк дії сертифіката.

Підтвердженням видачі сертифіката педагогічному працівникові є наявність відповідної інформації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Інформацію про видані сертифікати до ЄДЕБО передає УЦОЯО.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії.

Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу.

Терміни та поняття сертифікації педагогічних працівників

Експерти— педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років, яких може бути залучено до проведення сертифікації.

Кабінет учасника сертифікації— вебсервіс, що створюється для кожного учасника сертифікації на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Мета сертифікації педагогічних працівників— виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Реєстр сертифікатів— база даних про видані педагогічним працівникам сертифікати, що зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Сертифікація педагогічних працівників— зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Учасник сертифікації— педагогічний працівник, який на момент його реєстрації для участі у сертифікації: працює на відповідній посаді за основним місцем роботи; має стаж педагогічної роботи не менше двох років; зареєстрований для проходження сертифікації у встановленому порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 853