Правила поведінки під час уроків.

1. Учні зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

2. Заборонено перебувати в класі у верхньому одязіі. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

3. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

4. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

5. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

6. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.

7. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь- яких заперечень.

8. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів

9. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

10.Забороняється користуватися мобільним телефоном під час проведення уроків.

Правила поведінки під час перерви.

1. Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний прибирати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

2. Під час перерви забороняється:

- бігати сходами;

- штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих до цього;

- сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з'ясовувати стосунки, битися.

3. У шкільній їдальні здобувачі освіти повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

Права та обов’язки здобувачів освіти.

Права:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

- брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Обов’язки:

-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-дотримуватися правил особистої гігієни;

-піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

-дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу освіти;

-діяти на благо закладу освіти, піклуватися про честь і авторитет установи;

-дотримуватися правил співдружності (набувати вміння та навички ненасильницької поведінки,виховувати в собі стійке переконання неприпустимостібулінгу (цькування) в міжособистісних стосунках, поважати права людини, розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробітництва та взаємоповаги);

-займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Кiлькiсть переглядiв: 248