/Files/images/2020- я вчитель.jpg

Педагогічний колектив гімназії – це творча співдружність однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну творчість, кожен збагачується духовно завдяки творчості колективу, і в той же час духовно збагачує своїх колег.

Педагогічний колектив закладу освіти – це команда професіоналів, майстрів, спеціалістів.

Педагогічний колектив гімназії – це хранителі духовності, традицій, які об’єднані єдиною педагогічною ідеєю.

Кадрова політика гімназії спрямована на:

• реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

• розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

• вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;

• оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

• періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

• поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов.

Штатними працівниками гімназія забезпечена на 100% і складає 35 штатних педагогічних працівників.

Вчителів - сумісників немає.

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями.

Всього Кваліфікаційні категорії Педагогічні звання
Вища Перша Друга Спеціаліст Учитель методист Старший учитель
34 9 10 2 1326

Якісний склад педагогічних працівників за віком.

Вік Кількість педпрацівників
До 30 років 10
31 – 40 років 8
41- 50 років 6
51- 60 років 7
Понад 60 років 3

Якісний склад педагогічних працівників за педагогічним стажем.

Стаж Кількість педпрацівників
До 3 років 7
3 – 10 років 10
10- 20 років 9
Понад 20 років 8
Всього 34

Кількість працівників закладу освіти, які закінчили інститут післядипломної освіти і мають управлінську освіту

№ з/п
ХНПУ ХНУ ХНУ «ХПІ» УІПА ХНЕУ ХарРІДУ НАДУ Всього
1. керівники 1 0 0 0 0 0 1
2. заступники керівників 0 0 0 0 0 0 0
3. інші працівники 0 0 0 0 0 0 0
Всього 1 0 0 0 0 0 1
Кiлькiсть переглядiв: 641