/Files/images/2-Україна.gif

Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною. Загальна освіта – це основа особистої культури людини, яка визначає її індивідуальність та забезпечує особистісний розвиток.

Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією нової української школи.

Згідно з чинним законодавством «метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».
Комунальний заклад " Харківська гімназія №44 Харківської міської ради" забезпечує набуття дитиною освіти за освітніми програмами початкової, базової середньої освіти, досягнення нею визначених стандартами освіти результатів навчання. Освітній процес у нашому закладі освіти організований так, щоб забезпечити формування в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності. Набути ключових компетентностей учні можуть, беручи безпосередню участь в освітньому процесі на денній формі навчання.

Педагогічний колектив закладу освіти прагне створити умови для розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну та загальнокультурну підготовку учнів.

Для цього необхідний постійний розвиток закладу, поповнення її матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічних працівників, а, головне, єднання та духове зростання учнів, батьків і педагогів як спільноти, яка творить сприятливий для української дитини соціально-культурний простір.

/Files/images/2020- осв програми.jpg

Мета освітньої програми:

· визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;

· спрямування спільної роботи колективу закладу освти та громадськості;

· проектування процесу оновлення діяльності закладу освіти.

Освітня програма закладу освіти ґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії та здобутках сучасної науки управління.

Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення та місію закладу освіти, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації тут освітнього процесу, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії.

Ми цінуємо кожного учня/ученицю школи, дбаючи про:

♦ формування його/її життєвих компетентностей;

♦ фізичний, особистісний та інтелектуальний розвиток;

♦ здатність вільно спілкуватися державною мовою;

♦ уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих і суспільно значимих цілей.

Ми цінуємо батьків та опікунів учнів школи, дбаючи про:

♦ розвиток їхньої компетентності вихователів сина/доньки;

♦ повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини та стану закладу освіти;

♦ якнайширші можливості кожному долучитися до шкільного виховання, життя шкільної спільноти;

♦ прозорість усіх сторін діяльності закладу освіти та прийнятих адміністрацією рішень.

Ми цінуємо педагогічних працівників та технічний персонал закладу освіти , дбаючи про:

♦ соціальний престиж та розвиток професійної компетентності кожного;
♦ повну поінформованість щодо стану закладу освіти, планів та результатів її розвитку;

♦ можливості участі у формуванні політики закладу освіти та оцінюванні персонального внеску кожного у розвиток закладу освіти;

♦ взаємодію та взаємопідтримку у освітньому процесі, ефективність спільно прийнятих управлінських рішень.

2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК - ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 44 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Кiлькiсть переглядiв: 928