/Files/images/2020- мониторинг.jpg

Моніторинг являє собою інформаційну систему (збір, обробку, збереження та використання інформації про стан навчальних досягнень учнів), яка постійно поновлюється та реалізує зворотний зв’язок, який включає порівняння, співставлення, оцінювання результатів.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів гімназії з метою упередження неуспішності та корекційної діяльності.

Про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів у 2022/2023 навчальному році

Адміністрацією було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 5-10-х класів за І семестр 2022/2023 навчального року.

Відповідно до п.28 Державного стандарту початкової освіти отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів 1-4 класів з предметів використовувалося вербальне оцінювання. Для з`ясування індивідуальних проблем в опануванні учнями програмового матеріалу під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану та запобігання утруднень на подальших етапах навчання використовується формувальне оцінювання.

Для учнів 5-х класів на адаптаційний період за рішенням педагогічної ради закладу у першому семестрі підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснювалося за рівневою шкалою, а його результати позначати словами або відповідними літерами: «початковий» – «П», «середній» – «С», «достатній» – «Д», «високий» – «В», враховуючи результати контролю груп загальних результатів навчання.

Оцінювання учнів 6-10-х класів у 2022/2023 навчальному році здійснюється за Критеріями оцінювання та Орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.

Для учнів 5-10-х класів визначено такий рівень навчальних досягнень:

Клас Всього учнів Атес-товані І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень Якість знань
Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % (%)
1-А 19 19 - - - - - - - - -
2-А 25 25 - - - - - - - - -
2-Б 25 25 - - - - - - - - -
2-В 21 21 - - - - - - - - -
1-2 90 90 - - - -
3-А 28 28 1 4 16 57 11 39 0 0 39
3-Б 33 33 1 3 18 55 14 42 0 0 42
4-А 29 29 1 3 16 55 10 34 2 7 41
4-Б 27 27 3 11 0 0 16 59 3 11 70
1-4 117 117 6 5 50 43 51 44 5 4 48
5-А 34 34 3 9 10 29 15 44 6 18 62
5-Б 28 28 6 21 17 61 5 18 0 0 18
6-А 23 23 1 4 11 48 9 39 2 9 48
6-Б 22 22 5 23 13 59 3 14 1 5 18
6-В 17 17 9 53 5 29 3 18 0 0 18
7-А 29 29 7 24 19 66 3 10 0 0 10
7-Б 29 29 5 17 17 59 6 21 1 3 24
8-А 20 20 2 10 7 35 7 35 4 20 55
8-Б 19 19 5 26 10 53 4 21 0 0 21
8-В 25 25 4 16 16 64 3 12 2 8 20
9-А 18 18 0 0 12 67 6 33 0 0 33
9-Б 25 25 0 0 22 88 3 12 0 0 12
5-9 289 289 47 16 159 55 67 23 16 6 29
10-А 35 35 5 14 21 60 9 26 0 0 26
5-10 324 324 52 16 180 56 76 23 16 5 28
3-10 441 441 58 13 230 52 127 29 21 5 34

На І ступені навчається 207 учнів, атестовані вербально 207 учнів.

ІІ ступінь нараховує 287 учнів.

ІІІ ступінь нараховує 34 учня, всі атестовані.

Якість їхніх знань – 27%

На ІV рівні навчається 21 учень:

4 клас- Пазій Іван, Цуприкова Софія, Буряківський Микита, Крайня Анастасія, Скрипник Максим.

5 клас – Коломiєць Денис, Магда Анна, Медвiдь Глiб, Мозилева Полiна, Мосягiн Iлля, Свиридов Костянтин.

6 клас – Орлова Мілана, Ігнатенко Ірина, Івченко Микита.

7 клас – Янишевська Валерія.

8 клас – Золотарьов Вадим, Павлова Поліна, Сороколат Вікторія, Павлова Єлизавета, Гордя Аліна, Світлична Олександра.

Кiлькiсть переглядiв: 484