/Files/images/2023- структ.png

Управлінська діяльність, як і навчальна, виховна, будь-яка інша діяльність, ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.

/Files/images/2023-управління.jpg

1. Система управління закладу освіти визначається законом та установчими документами.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

- засновник (засновники);

- керівник закладу освіти;

- колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

- колегіальний орган громадського самоврядування (рада школи);

- інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Принцип управління - це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.

Закономірності в управлінні закладом освіти - це стійкі взаємозв'язки, взаємозалежності між процесом управління і зовнішніми відносно нього суспільними системами й умовами;

між компонентами процесу управління і компонентами педагогічного процесу;

між компонентами процесу управління.

До них належать:

залежність ефективності внутрішкільного управління від урахування в діяльності закладу особливостей зовнішнього середовища, яке на неї впливає;

закономірність відповідності механізмів управління освітнім закладом загальнодержавним механізмам;

залежність ефективності внутрішкільного управління від створення умов, необхідних для реалізації мети закладу освіти; закономірність взаємодії керуючої та керованої підсистем (за вирішальної ролі першої);

залежність ефективності внутрішкільного управління від оптимального співвідношення управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання;

залежність якості управління від надійності й достатності інформаційного забезпечення;

закономірність цілісності всіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.

До основних принципів належать:

- принцип прогностичності внутрішкільного управління;

- єдності державних і внутрішкільних механізмів управління;

- демократизації і гуманізації управління;

- раціонального поєднання централізації і децентралізації;

- єдності єдиноначальства і колегіальності;

- гласності, відкритості управління;

- об'єктивності та інформаційної достатності;

- плановості, перспективності;

- компетентності;

- оптимізації;

- системності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

· органи колегіального управління закладом освіти (конференція, рада гімназії, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);

· адміністрація гімназії (директор, його заступники);

· органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ГІМНАЗІЇ:

Управління сучасним закладом освіти є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків в адміністрації гімназії, до якої належать директор та заступники.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у закладі освіти діють органи громадського самоврядування учнів (парламент), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет гімназії (класу), повноваження яких визначає статут закладу освіти. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

Кiлькiсть переглядiв: 645