Вас вітає психологічна служба школи!

/Files/images/1217232233_1.jpg

Психологічна служба у нашій школі – це спільна діяльність соціального педагога та практичного психолога, спрямована на повноцінний розвиток особистості кожного учня.

Дорогі друзі, психологічна служба є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Зміст діяльності психологічної служби в школі .

Мета: сприяння створенню умов психологічного формування психічно-зрілої особистості з розвинутою самосвідомістю як основою для подальшого і професіонального самовизначення; забезпечення для розвитку рефлексивної свідомості та позитивної Я-концепції, створення умов для формування психічних новоутворень, що забезпечують здібності до самоідентичності, самоактуалізації.

Діагностичний напрямок.

Мета: визначення рівня сформованості психічних новоутворень, що забезпечують можливості успішної соціально-психологічної адаптації та саморозвитку; вивчення рівня інтелектуального розвитку; вивчення рівня сформованості життєвих та професіональних планів.

Корекційно-розвиваючий напрямок.

Мета: сприяння розвитку самосвідомості учнів як основи для саморозвитку, формування позитивного самосприймання і рефлексуючої свідомості; корекція порушень розвитку особистості учнів .

Реабілітаційний напрямок.

Мета: допомога учням у післяхворобовий час адаптуватися до умов навчання у колективі.

Профілактичний напрямок.

Мета: профілактика та попередження девіантної поведінки учнів, суїцидних нахилів.

Консультативний напрямок.

Мета: індивідуальне та групове консультування вчителів з профорієнтації, проблем сімейного життя, міжособистих стосунків.

Просвітницько-методичний напрямок.

Мета: розповсюдження знань про вікові особливості людської особистості, про вміння займатися врегулюванням конфліктів.

Зміст діяльності психологічної служби в роботі з важковиховуваємими учнями.

Мета: сприяти налаженню психологічного контакту з учнями «групи ризику», створювати і підтримувати у школярів бажання до самовивчення та самовиховання.

Зміст діяльності психологічної служби в роботі з обдарованими дітьми.

Мета: виявлення учнів, які можуть бути віднесені до категорії «обдаровані»; допомога їм у прояві своєї обдарованості.

Кiлькiсть переглядiв: 652