Пам'ятка молодому вчителеві

/Files/images/молодому вчителю.JPG

Поради молодому вчителеві і не тільки…

Необхідно:

- любити свою роботу й учнів, яких вам довірили навчати й виховувати;

- не дискредитувати свій авторитет – він повинен бути незаперечним;

- посміхатися, особливо працюючи зі слабкими учнями;

- постійно стежити за своїм мовленням;

- бути добрим, але не добреньким; вимогливим і чесним щодо всіх учнів;

- постійно дізнаватись щось нове із книг, журналів, телебачення, Інтернету; якнайбільше розповідати учням на уроці, не боючись, що вони не зрозуміють;

- крім традиційних форм роботи, використовувати сучасні технології, не забуваючи про досвід учителів-новаторів, ноу-хау в роботі;

- працювати під гаслом “Класна робота в зошиті учня не повинна мати помилок”;

- розвивати в собі важливу якість – вислуховувати учня до кінця, не підказуючи, не підводячи учня до правильної відповіді підказками;

- не давати учням контрольних , знаючи, що половина класу не впорається;

- не демонструвати свою любов до окремих учнів;

- пробачати витівки, не нагадувати наступного дня учневі про те, що трапилося;

- нічого не забувати, щоб діти не могли сказати: “А Марія Іванівна забула”;

- у жодному разі не висловлюватися про колег погано, не критикувати їх у присутності учнів;

- співпрацювати із батьками як помічниками у роботі, не скаржитися їм принагідно на їх дітей;

- одягатися ошатно, зі смаком, частіше змінювати робочий костюм;

- намагатися працювати без негативних оцінок, адже такі оцінки вчитель ставить самому собі за невміння навчити;

- не боятися брати участь у різноманітних конкурсах;

- знати, чого вчити та як найкраще вчити;

- завжди відстоювати своїх дітей, а не сварити їх привселюдно – це ваші діти, а ви – їхня шкільна мама;

- ніколи не дозволяти дітям пліткувати про батьків, і самому також не сварити батьків при дітях;

- пам’ятати, що кожний з учнів – це унікальна й неповторна особистість;

- не забувати, що учень – не “чистий аркуш паперу”, а особистість, яка має власний життєвий досвід, свої погляди й особистий досвід у вигляді емоцій, почуттів, переживань.

Слід навчитися:

- варіювати голосом, берегти і намагатися не напружувати його;

- обирати ті форми роботи, що допомагають досягти результату на уроці, а для цього потрібно відмінно знати методики викладання предмета;

- розв’язувати будь-яку складну ситуацію;

- на уроці працювати зі слабкими й сильними учнями;

- працювати над мовленнєвими помилками учнів не тільки на уроці, але й поза ним;

- детально продумувати урок, але акцентувати увагу учнів не тільки на уроці, але й поза ним;

- детально продумувати урок, але акцентувати увагу учнів на головному, тобто на тому, чого ви повинні навчити їх;

- використовувати картки там, де вони доречні, а не під час фронтальної роботи із класом, де можуть і повинні брати усі учні;

- берегти час на уроці;

- організовувати урок у такий спосіб, щоб учні сказали: “Як швидко минув урок!”

Важливі моменти для виконання на “автоматі”

- Починати урок завжди вчасно.

- Завжди бути готовим до уроку.

- Приходити до класу хоча б за 15 хв до дзвінка, щоб перевірити стан кабінету, готовність дошки, учнів, зробити записи в журналі, відповісти на можливі запитання учнів та ін.

- Обов’язково записувати на дошці тему уроку й домашнє завдання; стежити, щоб усі учні записали домашнє завдання до щоденників.

- Розподіляти увагу в такий спосіб, щоб на будь-якому етапі уроку тримати в полі зору весь клас, запитуючи учня, якщо він відволікається або розмірковує про щось особисте.

- Не зневажати записами на дошці, навіть нескладними кресленнями, малюнками, адже учень, яким би неуважним він не був, обов’язково перепише з дошки до зошита.

Самоосвіта

- Не боятися вчитися у своїх колег, в учнів, на семінарах і курсах, із книжок та журналів.

- Відвідувати уроки своїх колег, особливо в тих класах, де справи кепські. У такий спосіб, можна знайти відповіді на багато нагальних запитань.

Підготовка до уроку

- Готуватися до кожного уроку творчо, придумуючи щоразу щось цікаве.

- Докладно розробити конспект одного або декількох уроків. Нехай вони відрізнятимуться від звичайних уроків за формою, методами, насиченістю, цікавою інформацією, дослідами тощо.

- Готуючись до уроку, краще розв’язувати всі завдання на окремих картках; причому завдання з одного підручника – на картках одного кольору, з посібника – на картках іншого кольору. У такий спосіб створюється корисна картотека – розв’язник.

- Обов’язково передплачувати методичні журнали й газети, вести картотеку статей.

- Готуючись до кожного уроку, визначити мінімальну добірку основних запитань, понять і тримати їх у полі зору учнів протягом усього уроку. Аналогічно в кожній темі визначити основні поняття, багаторазово їх повторювати впродовж усієї теми.

- Застосовувати на уроках принцип “Нехай ті, хто знають, розкажуть тим, хто не знають”.

- Робочий кабінет повинен бути естетично оформлений, але не в яскраві кольори. У кабінеті вчитель повинен усе мати попідруч, щоб не займатися пошуком перед уроками або під час їх проведення. Це значно полегшує учителеві роботу з учнями

Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця.

/Files/images/УЧНИ.jpg

* Пам'ятай: без знання стану здоров'я дітей неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

* Вступаючи у контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними. Пам 'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність.

* Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці.

* Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися. Частіше всміхайся. Пам'ятай', твоя усмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.

* Плануючи свої перші уроки, подумай: як учні повинні поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити.

* Пам 'ятай'. якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички; які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна.

* Пам 'ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.

Важливе завдання вчителя — передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам 'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її. Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу.

* Пам 'ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш. Пам'ятай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

* Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45" хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам'ятай слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними.

* Слід добиватися обов'язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку.

* Пам'ятай слова В.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».

* Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні.

* Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ

* Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках — і в пояснювальну записку до програми.

* Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів осягнути в результаті його проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів.Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

* Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальні для даного матеріалу і для даних учнів.Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в план-конспекті.Підготуй наочні й навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.

* Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»

ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ

* Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.

* Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

* Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання.

* Використовуйте різні форми перевірки.

* Вводьте систему взаємоперевірки.

* Поясніть учням мету, завдання уроку.

* Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

* Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

* Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці – пропонуйте учням більше писати, розв'язувати прикладів.

* На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

* Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

* Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

* Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.

* Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.

* Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника.

* Не затримуйте учнів після дзвоника.

* В перших-сьомих класах обов'язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.

* Пам'ятайте: кожний урок не повинен бути схожим на попередній.

Кiлькiсть переглядiв: 1355