/Files/images/2023- місія.png

Місія закладу освіти:

/Files/images/2023- місія 1.jpg

1. Сприяти розвитку творчої інтелектуальнорозвиненої особистості на основі профільного навчання, мережі позакласних форм роботи.

2. Допомогти дітям оволодіти за допомогою активної участі в навчанні, знаннями, навичками, практичними здібностями і твердим наміром їх застосувати у швидко мінливому світі.

3. Ростити і зміцнювати в дитині відчуття гордості за країну, в якій він живе, показуючи різноманіття талантів її громадян в літературі, культурі, спорті, виховувати почуття особистої відповідальності за подальшу долю своєї країни.

4. Прищеплювати любов і повагу до Батьківщини, вивчаючи історію, знайомлячись з традиціями українського народу, творчістю народних колективів, історичними пам’ятникам, досліджуючи окремі куточки рідного краю.

5. Створювати сприятливий психологічний мікроклімат для учнів та вчителів з метою успішної організації освітнього процесу.

6. Сформувати уявлення у підростаючого покоління щодо професійного самовизначення; виховувати усвідомлення перспектив особистісного зростання.

7. Вчити ставити перед собою цілі, знаходити шляхи їх досягнення, долаючи при цьому всі труднощі.

8. Вчити дітей бути успішними в житті, розуміти власну значущість у суспільстві людей.

9. Зберігати здоров'я дітей через створення здоров'язберігаючого середовища та залучення їх до активного заняття спортом.

10. Розвивати особистісні моральні цінності, правову культуру, толерантність до інших народів, релігії, культури.

Наші цінності:

/Files/images/2023- цінності.jpg

*Досконалість у своїй справі: вчитися і вчити;

* Успіх, повага та самоповага за рахунок особистої праці;

* Повага до особистості дитини і дорослого;

*Патріотизм, прихильність духовним і культурним цінностям своєї країни;

*Здоровий спосіб життя:

* Добре ім'я та честь закладу освіти - наша головна цінність, в основі якої лежить спільна праця вчителів, учнів та їх батьків.

Пріоритетні напрями роботи закладу освіти:

- продовження впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;

- впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти;

- подальша реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- активізація роботи методичних об’єднань;

- розвиток матеріальної бази спортивної зали, кабінету хімії та фізики, кабінету інформатики, бібліотеки;

- підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних за­ходах школи та району;

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожно­го вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу;

- вивчення і творче впровадження в практику навчання і вихован­ня учнів педагогічних інновацій вчителів району, міста, області, України;

- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

- вдосконалення методичного, наукового, організаційного аспектів уроку, підвищення рівня якості знань учнів з базових дисциплін;

- проведення предметних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН; робота зі здібними та обдарованими дітьми;

- активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, самоврядування, формування патріотизму, гро­мадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;

- виховання в учнів прихильності до здорового способу життя, створення умов для збереження і покращення фізичного і психічного здоров’я учнів;

- врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медично­го обслуговування учнів;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників, виховання економічної, естетичної, правової культури.

Ми хочемо:

/Files/images/2023- хочемо.jpg

- щоб заклад освіти став острівцем людяності і гуманізму, творчості і пошуку,

- щоб наші випускники пам`ятали: якщо хочеш стати щасливим, то сповідуй золоте правило – розум в голові, чесність у серці, здоров’я у тілі.

Кредо школи:

- забезпечити якісне засвоєння учнями базового рівня освіти;

- виховувати людей, здатних вести здоровий спосіб життя, бути оптимістами, цінувати традиції народу України і примножувати їх.

/Files/images/44- діти.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1261