Права та обов’язки вчителів.

/Files/images/2023- права.png

Вчителі мають право на:

• Повагу та захист професійної честі та гідності;

• Вільний вибір форм, методів та засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

• Участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу; в роботі органів громадського самоврядування закладу;

• Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Вчителі зобов'язані:

• Виконувати статут закладу освіти, забезпечувати умови для освоєння учнями програм на рівня обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

• Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, дотримуватись положень Конвенції ООН про права дитини;

• Дотримуватись правил і режиму внутрішнього трудового розпорядку

• Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

• Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, кваліфікацію;

• Виконувати рішення органів громадського самоврядування закладу освіти та адміністрації.

Учитель не має права:

Принижувати честь і гідність учнів і колег.

Виявляти ненависть до учнів і колег.

Зневажати інші народи та культури.

Залучати дітей до праці, яка непередбачена загальноосвіт­німи програмами, навчальним планом і статутом закладу освіти.

Визначити навчальні навантаження, які перевищують норми, за­тверджені органами охорони здоров’я.

Зазіхати на гідність учителя, учня, батька. (Почуття власної гідності — визнання своїх позитивних якостей, скромність).

Обов’язки педагога: що варто знати? | Онлайн-курс «ПРО.Школу для вчителів»

Кiлькiсть переглядiв: 10494