Державна підсумкова атестація — оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти системи загальної середньої освіти у традиційній формі, яке проводить комісія закладу ї освіти за місцем навчання.

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлено і затверджено білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.

Державна підсумкова атестація учнів – це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників закладу загальної середньої освіти , що надають повну загальну середню освіту, відповідним навчальним програмам.

Зміст, форма та строки атестації щороку визначаються МОН.

Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається Положенням. Учням, які закінчили заклад загальної середньої освіти певного ступеня, видається відповідний документ:

після закінчення початкової школи – табель успішності;

після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

після закінчення закладу освіти системи загальної середньої освіти – атестат про повну загальну середню освіту.

Особам, які закінчили дев’ятий клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) за семестри, рік та атестацію, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Особам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

Кiлькiсть переглядiв: 207