/Files/images/комітет.jpg

“Ми дуже помиляємося, коли думаємо, що життя дитини в шкільному віці все належить школі; ні, школа має тільки дуже невелику частку в тому природному розвитку дитини, на яке набагато більше впливає час, природа і сімейне життя"

Ушинський К.Д.

Батькі́вський коміте́т в школі — орган громадськості, який сприяє розв'язанню найважливіших питань навчання і виховання учнів, а також поліпшенню матеріальної бази школи.

Батьківський комітет складається з представників батьків учнів, обраних відкритим голосуванням на загальних батьківських зборах кожного класу.

До складу батьківського комітету входить директор школи.

Голова батьківського комітету є членом педагогічної ради школи, представляє в ній інтереси батьків.

Батьківський комітет допомагає школі виховувати у дітей любов до знань і суспільно корисної праці, виробляти навики культурної поведінки. Члени батьківського комітету сприяють поширенню педагогічних знань серед населення.

Основними задачами комітету є:

Сприяння керівництву закладу освіти:

- в удосконалюванні умов для здійснення освітнього процесу, в охороні життя та здоров'я учнів;

- у захисті законних прав та інтересів учнів;

- в організації та проведенні загальношкільних заходів.

Організація роботи з батьками, учнями з роз'яснення їхніх прав та обов'язків, значення всебічного виховання дитини в родині.

Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиціЇ, становлення учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

-захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

- добуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, закладом освіти і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учня, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоусторою.

Шановні батьки, давайте виховувати дітей разом! Тільки наша спільна праця зможе дати нам хороші плоди!

род

Кiлькiсть переглядiв: 569