Літературна гра "Поле Чудес"

Літературні ігри на уроках читання:

Дитячий театр

Дидактична мета. Вчити дітей виділяти у творі основні події, передавати свої думки без слів.

Зміст. Учитель ознайомлює дітей із твором і дає завдання: показати почуте за допомогою жестів та міміки.

Наприклад: «Ріпка» – діти намагаються передати зміст казки без слів, імітуючи рухи головних героїв, тощо.

Опорні слова

Дидактична мета. Розвивати вміння запам’ятовувати в тексті деталі сюжету, відтворювати їх в усних переказах.

Зміст.I варіантВчитель дає ряд слів із недавно прочитаного твору.Наприклад: пшеничний колосок, зерно, млин, борошно, тісто, пиріжки.Діти мають назвати твір, про який ідеться, і переказати його з використанням опорних слів.II варіантДіти мають прочитати твір і визначити опорні слова, за допомогою яких можна якнайповніше відтворити заданий уривок твору.Наприклад: після читання казки «Вовк війтом» учні виписують ряд слів – осел, вовк, війт, люди, хлоп.Виграє той, за чиїми словами легко відтворити казку.

Що спочатку, що в кінці

Дидактична мета. Розвивати вміння аналізувати, вчити, запам’ятовувати послідовність подій у творі.Зміст. Учитель читає уривок твору з певною подією, а діти називають ті події, що відбувалися раніше чи пізніше. Виграє команда, яка назве точний порядок подій.Наприклад: «Раптом бідняк побачив на узбіччі дороги дідуся. Той швидко підійшов до бідняка, спитав: «Чого ти, друже, сумний?»-Що було до того?-Що було пізніше?

Намалюємо мультфільм

Дидактична мета. Вчити визначити головні події, які вплітаються в основний зміст твору, розрізняти головне та другорядне, розвивати вміння аналізувати й синтезувати.

Зміст. Діти діляться на групи, отримують завдання на картках, виконують його, обмінюються думками.Завдання:-Які малюнки можна намалювати до казки «Колобок», щоб діти, які її не читали, зрозуміли зміст?-Виберіть серед поданих ілюстрацій найменшу кількість, за якими можна відтворити зміст казки.-Виберіть із твору або придумайте підписи до ілюстрацій.У результаті виконання завдання має вийти мультфільм.

З циферблатом я дружу – зразу відповідь скажу

Дидактична мета. Вчити дітей орієнтуватися в сюжеті, дати знання про жанрові особливості казки.Зміст. Учасники гри мають моделі циферблатів із годинниковою стрілкою.Вчитель ставить дітям запитання за змістом прочитаних творів. Відповіддю має стати цифра: учні наводять стрілку циферблата на відповідне число.Наприклад (казка «Котигорошко»):-Скільки було синів у батька Котигорошка? (6)-Скільки діб летіла перша булава? (12 діб)-Яка булава підійшла хлопцю? (2)-Яким ударом Котигорошко вбив Змія? (3)-Скільки друзів було в Котигорошка? (3)

Літературний музей

Дидактична гра. Закріплювати знання про жанрові особливості казки.Зміст. Учитель проводить уявну екскурсію залами музею. Кожна зала отримує назву відповідно до жанрових особливостей твору.Наприклад: зараз ми побуваємо в музеї, де є Зала Казок. У цій залі виставлено чарівні предмети. Здогадайтеся, кому вони належать?Шкатулка з грошима («Про неробу Юрка, маминого синка»), яйце-райце («Яйце-райце»), перстень («Зміїв перстень»).

Машина часу

Дидактична мета. Вчити дітей визначити залежні між сюжетом і часом, у якому відбуваються події, розвивати фантазію, творчі літературні здібності.Зміст. Учитель дає дітям завдання у групах. Виграє та група, яка найшвидше та найцікавіше складе найкоротший новий твір за мотивами відомого сюжету.Наприклад: уявіть собі, що події твору та герої переносяться в інший час…-Що у творі повинно змінитися?-Що може залишитися таким самим?-Які події стануть неможливими?

Намалюй карту

Дидактична мета. Вчити дітей розуміти думку автора твору, запам’ятовувати деталі сюжету.Зміст. Учитель читає художній твір, після чого діти діляться на групи і отримують завдання – намалювати карту-схему подій. Виграє група, яка найкраще складе карту твору.Наприклад: намалювати карту до казки «Колобок». Кольором позначити характери персонажів.

Співавтори

Дидактична мета. Вчити дітей визначати залежність між елементами сюжету, запам’ятовувати їх.Зміст. Учитель читає твір або діти самостійно ознайомлюються з ним.Завдання:-Придумай продовження твору. Які події могли відбутися в майбутньому?-Хто з героїв мав сильніший вплив на події? Якщо його забрати, як зміниться сюжет твору?-Яка з подій вплинула на подальший розвиток сюжету?

Близнюки-початки

Дидактична мета. Вчити дітей розумітися на побудові твору, знаходити спільне в різних творах жанру.Зміст. Грати можуть як окремі учні, так і групи дітей. Вчитель дає завдання.I варіантПригадайте, які казки починаються однаково.(Наприклад, «Жили собі дід та баба».)II варіантПригадайте, які казки закінчуються однаково. (Наприклад, «От вам і казочка, а мені бубликів в’язочка».)III варіантПригадай казки:-Які закінчуються весіллям.-Де молодший брат найкраще виконує всі завдання.

З’явився - зник

Дидактична мета. Вчити визначати взаємозв’язок між присутністю героїв у творах і змінами в сюжеті, розвивати творчу уяву.Зміст. Після ознайомлення з твором діти працюють у групах. Кожній групі пропонується завдання:I варіантУявіть собі, що в центрі подій, які відбуваються у творі, опинився персонаж з іншого твору. Чи змінюється сюжет, як розвиваються події далі?Виграє група, яка розповість найкращий варіант казки.Наприклад: казка «Дрізд і голуб»II варіантУявіть собі, що один із героїв твору за наказом чарівника зник. Чи зміниться сюжет, як розвиватимуться події далі?Наприклад: казка «Колобок» (зміна: зникла Лисичка).

Знайди мені пару

Дидактична мета. Вчити дітей визначати основну сюжетну лінію, порівнювати сюжети різних творів.ЗмістI варіантУчитель пропонує учням пригадати твори з подібними сюжетами.II варіантДо названого твору дібрати твори з подібними сюжетами.III варіантВибрати із групи творів лише ті, які мають подібний сюжет.Наприклад:виберіть серед названих твори з подібними сюжетами: «Рукавичка», «Найдорожчий плід», «Зайчикова хатка», «Залізний вовк», «Летючий корабель».Завдання після гри:-Чи подібні сюжети цих казок?-Що є спільного в усіх казках?-Чим відрізняються саме ці казки?

Юний казкар

Дидактична мета. Формувати уявлення про сюжет, розвивати творче уявлення про сюжет, розвивати творчу уяву та літературні здібності.Зміст.Прочитавши ряд творів, діти мають написати свій: одну дійову особу взявши з одного твору, другу з іншого, а хід подій відтворити, як у третьому.Наприклад:головний герой – Колобок, інший герой – Солом’яний бичок, сюжет «Кози-Дерези».

Що було перед тим?Що сталося після того?

Дидактична мета. Дати уявлення про композицію, розвивати творчу уяву, формувати навички писемного мовлення з елементами фантазування.Зміст. Діти мають придумати і записати, що могло трапитися з героями після закінчення твору, скласти кінцівки або придумати події, які могли передувати викладеним у творі.Наприклад:«Лисичка-сестричка і Вовк-Панібрат».(Вовк помстився Лисичці за обман.)

Про що розкажуть непрочитані твори?

Дидактична мета. Вчити дітей налаштовуватися на книгу і правильно починати знайомство з нею, визначити тему, можливий зміст книги.Зміст.Учитель демонструє учням незнайому книгу. Діти розкладають обкладинку, титульну сторінку, ілюстрації, зміст. Виграє той, хто швидше здогадається, про що може розповідатися у цій книзі.Завдання після гри. Прочитай твір, перевір, чи правильно ти визначив зміст непрочитаної книги.

Пригадай заголовок

Дидактична мета. Формувати вміння визначати заголовок як відображення ідеї і теми твору, розширювати читацькі інтереси.Зміст. Учитель пропонує назвати твори художньої літератури, в заголовках яких є розділові знаки.Наприклад:Кома (Будь обережна, Марійко).Три крапки (Не те літо, після війни…).Лапки («Не хочу багатства»).Дефіс (Лисичка-кума).Знак питання (Як павуки подорожують?).Знак оклику (Україно!).Завдання після гри. Згадавши заголовок, учень повинен сказати, що він розкриває, про що розповідає автор чи про що він хотів сказати своїм твором.

Приказка-казка

Дидактична мета. Вчити дітей розуміти прочитане, дивитися на події очима автора.Зміст.На дошці записані прислів’я, вчитель читає твір і просить вибрати ті з них, які відповідають основній думці твору.Наприклад: «Колосок» – Землю красить сонце, а людину – праця.

Ми автори

Дидактична мета. Вчити дітей складати свої твори за законами певного жанру.Наприклад: скласти оповідання, казку, байку за сюжетом казки «Курочка Ряба»Скласти такий кінець до відомої всім історії, який би вам більше сподобався.

Кiлькiсть переглядiв: 86